Wykorzystaj w pełni szansę

Szukasz rozwiązań pozwalających poprawić wyniki i efektywność sprzedaży?

SalesTracker to model efektywnej pracy działu handlowego (Sales Force Effectiveness – SFE), oparty o sprawdzoną u naszych klientów metodologię zarządzania aktywnością i produktywnością działów handlowych, skuteczną analizę danych oraz dopasowany do klienta system informatyczny, umożliwiający zarządzanie procesami sprzedażowymi (Sales Force Automation – SFA). SalesTracker to całościowe narzędzie pracy dla dyrektorów zarządzających sprzedażą, menadżerów i handlowców.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Podstawą skutecznej zmiany jest diagnoza obecnej sytuacji w dziale handlowym. Poświęć trzy minuty na wstępną weryfikację rodzajów wyzwań w zarządzaniu sprzedażą, przed jakimi stoisz i metod, dzięki którym razem możemy im sprostać

1.Nasza baza danych klientów nie zawiera wielu ważnych informacji. Niektórzy klienci występują w niej pod różnymi nazwami. Czasem dochodzi pomiędzy handlowcami do konfliktów o to, kto powinien obsługiwać danego klienta.
2.Handlowcy odbywają wiele spotkań z potencjalnymi klientami, lecz nie przekłada się to na wynik sprzedażowy.
3.Dane z naszego CRM nie pozwalają na weryfikację tego, z kim faktycznie spotykają się handlowcy, na jakim etapie procesu sprzedaży są oraz ile czasu trwa proces sprzedaży.
4.Nie wiemy, dlaczego wygrywamy lub przegrywamy u klientów oraz nie mamy zbyt wielu danych na ten temat o konkurencji.
5.Brakuje nam aktualnych i zgodnych z rzeczywistością danych (lub są one w różnych miejscach organizacji), pozwalających podejmować lepsze decyzje biznesowe w zarządzaniu działem sprzedaży.
6.Mamy poczucie, że procesy dystrybucji i zarządzania leadami sprzedażowymi powinny być usprawnione.
7.Podejmowaliśmy próby zmian modelu pracy działu sprzedaży, ale nie przełożyło się to na istotną i trwałą poprawę wyników.

Optymalizacja Sprzedaży? Umów się na bezpłatny Audyt Sprzedaży Właśnie Teraz!

Co osiągniesz dzięki SalesTracker?

Kluczowe dane

Od pierwszego dnia będziesz gromadził dane kluczowe dla twojej firmy.

Wdrożenie standardów

W ciągu 2 miesięcy 90% Twoich handlowców będzie pracowało zgodnie z nowym standardami.

Wzrost aktywności

W ciągu 3 miesięcy nawet o 40% wzrośnie aktywność Twoich handlowców w kluczowych obszarach.

Informacje o problemach

W ciągu 4 miesięcy będziesz wiedział, jakie działania podjąć, by poprawić efektywność pracy poszczególnych handlowców.

Wzrost sprzedaży

W ciągu 6 miesięcy zauważysz trwały wzrost sprzedaży nawet o 30%.

Skrócenie czasu procesu

W ciągu 9 miesięcy skrócisz czas trwania procesu sprzedażowego nawet o 20%.

Wybrani Klienci

Zrób pierwszy krok

By Twoja firma odniosła sukces

Poprawimy efektywność i wyniki działu sprzedaży, dzięki uporządkowaniu pracy działu handlowego i wdrożeniu Systemu Zarządzania Efektywnością Sprzedaży

Umów się na spotkanie