Nawet najlepiej zaprojektowane procesy i standardy nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeżeli osoby zarządzające sprzedażą nie będą miały skutecznego narzędzia informatycznego do pomiaru i weryfikacji ich stosowania w dziale handlowym.

Poniżej przykłady problemów, które pomagamy rozwiązać.

Rozwiązanie: Moduł zarządzania leadami

Działanie:

Wykorzystaj moduł leadów SalesTracker, aby dzięki geolokalizacii i algorytmowi równoważącemu błyskawicznie rozdzielać leady pomiędzy sprzedawców. Jednocześnie precyzyjne reguły pozwolą unikać konfliktów w obsłudze oraz przekazywać leady zarówno w dół, jak i w poprzek struktury. Stwórz reguły poszczególnych kampanii leadowych i zarządzaj nimi oraz śledź ich rzeczywistą skuteczność.

Rezultaty:

Moduł leadów do 100% informacji o procesie obsługi leadów w twojej organizacji – od dodania leada w systemie do zamknięcia procesu sprzedaży.

Rozwiązanie: Baza firm i kontaktów SalesTracker

Działanie:

SalesTracker wykorzystuje unikalne identyfikatory, takie jak NIP czy numer telefonu, by zagwarantować unikalność firm w systemie. System blokuje możliwość ponownego dodania firmy czy istniejącego kontaktu. Jednocześnie SalesTracker umożliwia zarządzanie dostępem do firmy dla użytkowników, aby gromadzić wszystkie dane w jednym miejscu.

Rezultaty:

Gwarantujemy unikalność klientów w bazie i 100% uzupełnionych danych.

Rozwiązanie: Zarządzanie danymi w SalesTracker

Działanie:

SalesTracker udostępnia wygodny panel umożliwiający definiowanie danych opisujących takie obszary, jak leady, firmy, kontakty, procesy sprzedażowe. Definiując i wypełniając odpowiednie pola w każdych obszarach (kartach), tworzysz własne, dopasowane do swojej firmy modele danych, które będziesz mógł wykorzystywać do procesów sprzedaży, dosprzedaży czy serwisu klientów.

Rezultaty:

Z SalesTracker błyskawicznie modyfikujesz zakres zbieranych danych, dzięki czemu narzędzie zawsze odpowiada twoim potrzebom. Szybko reagujesz na zmiany zachodzące w dziale handlowym czy rynku i odwzorowujesz je w systemie poprzez dodawanie nowych pól.

Rozwiązanie: Zarządzanie terytorium w SalesTracker

Działanie:

W SalesTracker świadomie zarządzasz przypisaniem firm i kontaktów do handlowców. SalesTracker blokuje możliwość nieświadomej obsługi jednej firmy przez dwóch handlowców. Sprzedawcy mogą współdzielić klientów pomiędzy sobą lub możesz przenosić klienta od jednego sprzedawcy do drugiego.

Rezultaty:

Pewność, że już nigdy klient nie będzie omyłkowo obsługiwany przez dwóch handlowców. Dodatkowo pozwala na odpowiednie przyporządkowanie handlowców według reguł ustalonych w module (bliskość, wyniki pracy itd.).

Rozwiązanie: Baza wolnych firm

Działanie:

SalesTracker wymusza na handlowcach planowanie aktywności z klientami. Jeżeli handlowiec nie chce planować kolejnego kroku, musi odpiąć firmę od swojego konta.

Rezultaty:

Z SalesTracker wiesz, z którymi firmami naprawdę pracują twoi ludzie. Jednocześnie rośnie efektywność pracy handlowca, bo koncentruje się na klientach, którzy rzeczywiście są zainteresowani twoim produktem czy usługą.

Rozwiązanie: Historia aktywności i procesów w SalesTracker

Działanie:

Z SalesTracker handlowcy raportują swoje aktywności i procesy – system wymusza raportowanie kluczowych dla ciebie informacji. Budowana jest historia pracy z klientem, uwzględniająca zarówno aktywności, jak i zmianę danych w poszczególnych obszarach.

Rezultaty:

Szybkie wejście handlowca w obsługę firmy po innym handlowcu i pełna historia pracy z klientem. Jednocześnie odejście handlowca nie zaburza realizacji zaplanowanych z klientem działań.

Rozwiązanie: Logowanie zmian danych

Działanie:

SalesTracker zapisuje wszystkie wprowadzane przez handlowców zmiany danych dotyczące firm, zadań i procesów, umożliwiając łatwy i wygodny ich podgląd.

Rezultaty:

Pełna transparentność procesu raportowania. Handlowcy wiedzą o możliwości zweryfikowania wprowadzonych danych i przestają nimi manipulować.

Rozwiązanie: Moduł RODO

Działanie:

Moduł RODO zapewnia obsługę danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bez konieczności wdrażania skomplikowanych procedur i ręcznej weryfikacji. Umożliwia zarządzanie celami przetwarzania, wersjami zgód podpisywanych przez klientów, spółkami, dla których wyrażone były zgody oraz regułami anonimizacji.

Rezultaty:

Masz pewność, że dział handlowy pracuje zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych w twojej firmie.

Rozwiązanie: Moduł zarządzania czasem i kalendarzem

Działanie:

SalesTracker wymusza na handlowcach planowanie zadań i raportowanie ich statusu. Jednocześnie moduł geolokalizacji umożliwia zweryfikowanie, czy przedstawiciel był w danej lokalizacji w określonym czasie. Z SalesTracker handlowcy z wyprzedzeniem planują swój czas i kolejne zadanie. Przyjmują aktywną postawę wobec klientów oraz raportują, co faktycznie zostało zrobione, a co nie.

Rezultaty:

Średnio o 30% lepiej wykorzystany czas i brak wiszących zadań, których status nie został zaktualizowany przez handlowca. Praca handlowca z managerem skupia się na omawianiu konkretnych działań oraz ich efektów.

Rozwiązanie: Przeglądanie kontekstowe

Działanie:

Przeglądanie kontekstowe w SalesTracker umożliwia ustawienie wszystkich filtrów w systemie na kontekst handlowca. Jednym kliknięciem możesz wyświetlić dowolny kalendarz, przejrzeć zaplanowane aktywności i zweryfikować historię pracy z klientami.

Rezultaty:

Lepiej zaplanowany czas i lepszy nadzór nad pracą ludzi. Tym samym widać całościowy obraz wykonanej pracy i postępów w procesie sprzedaży.

Rozwiązanie: Standard aktualizacji etapów

Działanie:

Standard aktualizacji etapów to unikalne rozwiązanie opracowane przez SalesTracker, ujednolicające raportowanie postępów w procesach sprzedażowych. Dodatkowo system wymusza aktualizację etapu po każdej wykonanej aktywności.

Rezultaty:

Dzięki standardowej aktualizacji etapów lejek sprzedawcy odzwierciedla rzeczywistą sytuację, pozwalając skutecznie diagnozować problemy i prognozować sprzedaż. Jednocześnie postępy w procesie są raportowane na bieżąco. Dział handlowy pracuje w jasny, zorganizowany sposób, przechodząc przez kolejne etapy według wcześniej ustalonych reguł.

Rozwiązanie: Monitorowanie parametrów procesu

Działanie:

Mierząc czas i liczbę aktywności na etapie procesu sprzedażowego, SalesTracker informuje przełożonych o procesach, w których nic się nie dzieje lub liczba aktywności przekracza przyjęte w standardach założenia.

Rezultaty:

W lejku sprzedażowym znajdują się wyłącznie toczące się procesy, dzięki czemu prognoza sprzedaży i diagnoza problemów jest naprawdę wiarygodna. Budowana w ten sposób statystyka umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie „wąskich gardeł” w procesach sprzedażowych i ukierunkowanie szkoleń na rzeczywiste deficyty.

Rozwiązanie: Reguły aktualizacji danych w SalesTracker

Działanie:

Dzięki regułom aktualizacji danych w SalesTracker masz pewność, że handlowcy raportują kluczowe dane tak wcześnie, jak tylko to możliwe. Jednocześnie proces uzupełniania danych jest rozłożony w czasie, dzięki czemu handlowcy poświęcają jednorazowo mniej czasu na raportowanie.

Rezultaty:

Zyskujesz aktualne i pełne dane dotyczące procesów sprzedaży oraz optymalizujesz czas pracy zespołu handlowego.

Rozwiązanie: Moduł zleceń

Działanie:

Moduł zleceń to narzędzie przypominające i wymuszające uzupełnienie dodatkowych danych przez handlowców w momencie, gdy raportują określone działania z klientem.

Rezultaty:

Dodatkowe dane to większe szanse na dosprzedaż innych produktów, poprawę serwisu, ale i wykrycie niepokojących sygnałów u klienta.

Rozwiązanie: Listy dynamiczne

Działanie:

Listy dynamiczne to rozwiązanie, dzięki któremu wyświetlisz w postaci tabelarycznej dowolne dane zgromadzone w systemie SalesTracker. Tabele posiadają wbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych do Excela.

Rezultaty:

Z łatwością wyeksportujesz dowolne dane zbierane w SalesTracker, by poddać je dalszej obróbce, np. w Excelu. Możliwość pogłębionej analizy danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel.

Rozwiązanie: Moduł dokumentów

Działanie:

Moduł dokumentów to repertorium dokumentów z błyskawiczną ich aktualizacją i powiadomieniami o nowej wersji dla użytkowników. To bardzo wygodne narzędzie do zarządzania dokumentami wykorzystywanymi w codziennej pracy handlowców, jak wzory umów, ofert czy materiały informacyjne dla klientów.

Rezultaty:

Szybkie i efektywne zarządzanie przekazywaniem dokumentów do handlowców. Mając w jednym miejscu uporządkowane według wewnętrznych reguł dokumenty, handlowcy pracują sprawniej. Dokumenty (formatki, wzorce) zapewniają również standaryzację pracy.

Rozwiązanie: Zarządzanie strukturą działu sprzedaży w SalesTracker

Działanie:

Zarządzanie strukturą działu sprzedaży w SalesTracker odbywa się bardzo prosto z wykorzystaniem mechanizmu „złap i przeciągnij”. Jednym kliknięciem możesz przeciągnąć poziomy i grupy (węzły) struktury, zmieniając podległości oraz ich nazwy. Jednocześnie tagowanie i zakres kodów pocztowych ułatwia np. dystrybucję leadów czy zarządzanie terytorium.

Rezultaty:

Błyskawiczne dostosowanie struktury w SalesTracker do rzeczywistości bez konieczności ingerencji ze strony IT. Łatwość w tworzeniu i przesuwaniu biur i oddziałów, jak również w zmianach podległości menedżerów i handlowców.

Rozwiązanie: Zarządzanie rolami użytkowników

Działanie:

W SalesTracker przygotowaliśmy funkcjonalność ról użytkowników. Przy definiowaniu roli określane są wszystkie parametry konfiguracji, takie jak karty firm, kontaktów, uprawnienia, produkty, ścieżki sprzedaży, aktywności czy domyślne raporty. Następnie, dodając użytkownika, przypisujemy go do zdefiniowanej wcześniej roli, mając pewność, że jego konto jest prawidłowo skonfigurowane.

Rezultaty:

Jednym kliknięciem ustawiasz pełną konfigurację systemu dla użytkownika.

Rozwiązanie: Mój pulpit

Działanie:

„Mój pulpit” to pierwszy ekran widoczny po logowaniu w SalesTracker. Po każdym zalogowaniu się handlowiec widzi poziom realizacji poszczególnych wskaźników, z których jest rozliczany. Nadawanie lub usuwanie nowych celów odbywa się w bardzo prosty sposób z poziomu raportów.

Rezultaty:

Osoby zarządzające widzą realizację określonych celów na każdym poziomie struktury z możliwością porównania struktur równoległych. Jednocześnie podświetlenie kolorami powoduje, że już na pierwszy rzut oka widać, czy dział pracuje zgodnie z założeniami, czy jednak występują problemy. Handlowcy, widząc czerwone kolory na swoim pulpicie, koncentrują się na poprawieniu wskaźnika. Nazywamy ten mechanizm „autokorektą”.

Rozwiązanie: Konfiguracja „market intelligence”

Działanie:

Konfigurując SalesTracker, wskaż rodzaj danych, które mają być uzupełniane po zamknięciu procesu sprzedaży zarówno w zakresie dotyczącym konkurencji, jak i powodach sukcesu lub porażki. Warto również zbierać informacje o możliwym terminie powrotu do rozmów.

Rezultaty:

Budując bazę wiedzy o rynku, konkurencji i przyczynach zwycięstw i porażek, masz doskonałe źródło informacji o działaniach konkurencji oraz powodach, dla których wygrywasz lub przegrywasz w procesach. Mając te informacje, możesz podejmować efektywne działania w zakresie zmiany w swojej organizacji.

Rozwiązanie: Moduł celów

Działanie:

SalesTracker udostępnia funkcjonalność umożliwiającą import kart celów do systemu oraz przekazanie ich do akceptacji lub reklamacji przez handlowca. System notuje dokładny czas każdej akcji i wyświetla informacje w sposób zagregowany, dzięki czemu szybko można zweryfikować podjęte przez handlowców działania.

Rezultaty:

Uporządkowany proces nadawania, akceptacji i aktualizacji celów w organizacji.

Rozwiązanie: Raport szans sprzedażowych

Działanie:

SalesTracker buduje matematyczny model skuteczności danego handlowca czy struktury. Korzystając z mechanizmów zapewniających standard raportowania zmian w procesach oraz zgromadzonych dzięki temu danych historycznych, SalesTracker pokazuje rzeczywistą skuteczność w zależności od etapu procesu sprzedaży.

Rezultaty:

Zestawiając rzeczywistą skuteczność na etapie procesu z liczbą procesów na tym etapie, otrzymujesz wiarygodne narzędzie prognozy.

Rozwiązanie: Raporty aktywności i konwersji

Działanie:

SalesTracker monitoruje pracę handlowców w dwóch kluczowych wymiarach: motywacji i kompetencji. Jeżeli handlowiec realizuje działania, na które się z tobą umówił, oznacza to, że jest zmotywowany. Drugi mechanizm to analiza konwersji budowana na bazie historii procesów handlowca, pozwalająca określić, na którym etapie procesu handlowiec ma największy problem.

Rezultaty:

Znasz kluczowe dane na temat handlowca w dwóch obszarach: jego motywacji i kompetencji. Dzięki temu możesz podejmować efektywne działania, które pozwolą więcej sprzedawać handlowcom, a Twojej firmie odnieść większy sukces.