Historia

SalesTracker Sp. z o.o powstał w 2014 roku. Bezpośrednią inspiracją do założenia firmy była obserwacja pracy osób zarządzających sprzedażą, które mimo wdrożonych w organizacjach wysokiej klasy CRM-ów nie posiadały informacji pozwalających na skuteczne zarządzanie sprzedażą, poprawę efektywności i diagnozowanie realnych problemów, z którymi borykali się zarówno przedstawiciele, jak i menedżerowie.

Obserwacja stała się fundamentem naszej pracy. To dzięki niej stale rozwijamy nasze usługi, blisko współpracując z klientami. W 2018 roku, w związku z otrzymywanymi od klientów zapytaniami, rozszerzyliśmy naszą ofertę usług o dedykowane rozwiązania doradcze.

Pamiętamy również, że pracujemy z ludźmi, przed którymi stoją określone wyzwania. Uważamy, że naszą rolą jest im pomagać i wspierać w rozwoju ich biznesu.

Wizja

Chcemy pomagać naszym klientom, poprawiać wyniki działów handlowych dzięki wdrażaniu systemu i narzędzi do zarządzania efektywnością sprzedaży.

Wartości

Naszą codzienną pracę, zarówno w zespole, jak i z klientami, opieramy o uniwersalne wartości. Szczególnie ważne dla nas są:

Empatia – jesteśmy ludźmi i pracujemy z ludźmi. Zawsze staramy się zrozumieć, co drugi człowiek próbuje nam przekazać nie tylko za pomocą słów, ale swoją postawą czy podjętymi działaniami. Pozwala nam to lepiej zrozumieć jego problemy i wyzwania, przed jakimi stoi, by proponować rozwiązania, które będą dla niego faktycznie korzystne.

Uczciwość – nie tylko w relacji z drugim człowiekiem, ale rozumiana szerzej jako dotrzymywanie ustalonych terminów, jasne definiowanie wyzwań czy pełna odpowiedzialność za działania, których się podejmujemy.

Efektywność – wiemy, że sprzedaż oparta o mierzalny proces przynosi klientom znakomite wyniki. Dlatego koncentrujemy się na działaniach, które można zmierzyć i zweryfikować, na liczbach i danych. Poprawić można tylko to, co da się zmierzyć.