Czym jest SalesTracker Fundament?

SalesTracker Fundament to sprawdzona u naszych Klientów metodologia zarządzania aktywnością i produktywnością działów handlowych będąca kluczowym elementem zmiany polegającej na poprawieniu efektywności i wyników działu handlowego.

Czy SalesTracker Fundament jest dla mnie?

Czy chcesz poprawić wyniki?

Czy chcesz wdrożyć standardy?

Czy chcesz lepiej prognozować wyniki?

Czy chcesz lepiej wykorzystać budżet szkoleniowy?

Czy planujesz wdrożyć nowy CRM?

Czy brakuje Ci danych w Twoim CRM?

Pozywytnie odpowiedziałeś przynajmniej na jedno pytanie?

Z jakich elementów składa się SalesTracker Fundament?

Standard danych - B2B

Segmentacja, kwalifikacja, istotne dane z punktu widzenia biznesu, zarządzanie terytorium.

Standard danych - B2C

Segmentacja, kwalifikacja, istotne dane z punktu widzenia biznesu, zarządzanie terytorium.

Standard danych - Leady

Kluczowe dane, kwalifikacja, kampanie, dostawcy, ocena .

Standard danych procesy

Kluczowe dane monitorowane w procesach sprzedażowych.

Kluczowe aktywności

Ściśle określone działania, których realizacja prowadzi do pozytywnego zamknięcia procesu sprzedażowego

Proces obsługi leadów

Budowa procesu obsługi leadów, ocena efektywności, dostawców oraz wykorzystanie i konwersja.

Procesy sprzedażowe

Budowa procesu sprzedażowego, standardy, ocena efektywności i prognoza.

Cele i wskaźniki

Cele i wskaźniki w obszarach procesów sprzedażowych i aktywności.

Procesy zarządcze

Procesy zarządzania, weryfikacji i oceny handlowców, narzędzia motywacji i ścieżki eskalacji.

Procesy raportowania

Zasady i standardy raportowania danych przez handlowców.

Zarządzanie zmianą

Kluczowe elementy wdrożenia zmiany w dziale handlowym.