SalesTracker System

System informatyczny umożliwiający zarządzanie procesami sprzedażowymi i weryfikowanie realizacji przygotowanych standardów.
Mały dział handlowy

10 do 19
handlowców

Licencja za użytkownika:
60 PLN / m-c

W ramach wdrożenia:

 • 2 warsztaty z kadrą zarządzającą
 • konfiguracja systemu na bazie warsztatów
 • materiały szkoleniowe w formie PDF
 • 1 szkolenie stacjonarne dla użytkowników

Koszt wdrożenia: 7 500 PLN*

Średni dział handlowy

20 do 79 handlowców

Licencja za użytkownika:
55 PLN / m-c

W ramach wdrożenia:

 • 3 warsztaty z kadrą zarządzającą
 • konfiguracja systemu na bazie warsztatów
 • materiały szkoleniowe w formie PDF
 • materiały video z lektorem
 • 1 szkolenie stacjonarne dla użytkowników

Koszt wdrożenia: 9 500 PLN*

Duży dział handlowy

powyżej 80 handlowców

Licencja za użytkownika:
cena indywidualna

W ramach wdrożenia:

 • warsztaty z kadrą zarządzającą
 • konfiguracja systemu na bazie warsztatów
 • materiały szkoleniowe w formie PDF
 • materiały video z lektorem
 • 1 szkolenie stacjonarne dla użytkowników

Koszt wdrożenia: indywidualny

* W przypadku zakupu usługi "SalesTracker Fundament" 70% zniżki na wdrożenie "SalesTracker System"

SalesTracker Fundament

Sprawdzona u naszych Klientów metodologia zarządzania aktywnością i produktywnością działów handlowych będąca kluczowym elementem zmiany polegającej na poprawieniu efektywności i wyników działu handlowego.
Mały dział handlowy

do 19
handlowców

Rekomendowany zakres:

 • standard zbierania danych
 • kluczowe aktywności
 • procesy sprzedażowe
 • standardy raportowania
 • konfiguracja systemu

Średni dział handlowy

20 do 79 handlowców

Rekomendowany zakres:

 • standard zbierania danych
 • kluczowe aktywności
 • cele i wskaźniki
 • procesy sprzedażowe
 • procesy zarządcze
 • standardy raportowania
 • eskalacje
 • konfiguracja systemu

Duża dział handlowy

powyżej 80 handlowców

Rekomendowany zakres:

 • standard zbierania danych
 • kluczowe aktywności
 • cele i wskaźniki
 • procesy sprzedażowe
 • procesy zarządcze
 • standardy raportowania
 • eskalacje
 • konfiguracja systemu
 • dodatkowe usługi doradcze